TEMA EIXO DESTE CURSO 2019-20: A NATUREZA

Teatro: Os vellos non deben namorarse

Acudimos con 4º ESO a ver esta obra de teatro con títeres, representada pola compañía Fantoches Bas no 6º Edificio do Museo Provincial e organizada polo Departamento de Cultura da Deputación Provincial.


Exposición: Galicia Industrial


Desenvolveuse no mes de decembro. Organizado entre outros pola Fundación Barrié de la Maza e tres IES da cidade da Coruña., que nola cederon para expoñer no Centro. Traballaron sobre ela principalmente dende o departamento de Xeografía e Historia.