Teatro: Os vellos non deben namorarse

Acudimos con 4º ESO a ver esta obra de teatro con títeres, representada pola compañía Fantoches Bas no 6º Edificio do Museo Provincial e organizada polo Departamento de Cultura da Deputación Provincial.


Exposición: Galicia Industrial


Desenvolveuse no mes de decembro. Organizado entre outros pola Fundación Barrié de la Maza e tres IES da cidade da Coruña., que nola cederon para expoñer no Centro. Traballaron sobre ela principalmente dende o departamento de Xeografía e Historia.

DÍA DAS ESCRITORAS

Hoxe, VENRES DE LECTURA , celebramos o DÍA DAS ESCRITORAS .  Pensouse que era unha boa idea facer unha lectura colectiva de obras...