28 setembro 2020

ACTUALIZACIÓN DA GUÍA DE USO DA BIBLIOTECA

Actualización da guía de uso da biblioteca. 

Terémola impresa na mesa de xestión para que a podas levar para a casa!

Fíxate no código QR, 

pois levarate directamente á ficha de 

solicitude de préstamo dixital!!