18 decembro 2015

Concurso de tarxetas do Nadal.

Celebrado nas vísperas do Nadal. Resultaron premiados/as:

  • 3º da ESO: 
    1. Xana Bravo
    2. Brais Santomé
  • 1º da ESO
    1. Andrea Barreiro
    2. María Guntiñas