CHARLA DE SEXUALIDADE

Na última semana antes das vacacións de Semana Santa foron impartidas bola Cruz Vermella varias charlas sobre SEXUALIDADE. Todas dirixidas a alumnado da ESO:
Comentarios