15 decembro 2021

Conferencia da Fundación Universitaria de A Coruña (FUAC)

Hoxe, na Biblioxún, houbo unha conferencia da Fundación Universitaria de A Coruña (FUAC) sobre contratos laborais, para titulados en prácticas de FP

¡Por videoconferencia!

¡Moi práctico e interesante!