02 novembro 2014

Club de lectura 1º trimestre

Estas son as lecturas para o primeiro trimestre do curso 2014-2015


                                             1º ESO                            2º ESO

         
                                            4º ESO                            3º ESO

1º ESO.- Aire Negro  de Agustín Fernández Paz
2º ESO.- O único que queda é o amor de Agustín Fernández Paz
3º ESO.- O sabre do francés de Miguel Anxo Fernández.
4º ESO.- Made in Galiza de Séchu Sende.