15 novembro 2022

MES DA CIENCIA EN GALEGO

Iremos incluindo actividades relacionadas coa ciencia en galego, pero de momento, 
aí vai unha BIBLIOSUXESTIÓN LECTORA!

Lembrádevos de mirar nas LISTAS DO CATÁLOGO KOHA!
2O ANOS DA CATÁSTROFE DO PRESTIGE! (2002-2022)
Aprendede sobre o CHAPAPOTE e as súas terribles consecuencias na paisaxe mariña...